17.5.13

Κωλόγρια ετών 35.

Καμιά φορά αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να αλλάξω όνομα στο βλόγι μου...

Δεν υπάρχουν σχόλια: